Rozbiórki i wyburzenia

nasze usługi

Rozbiórki i wyburzenia

Rozbiórki i wyburzenia mogą być przeprowadzane praktycznie o każdej porze roku (w odróżnieniu do wykopów pod fundamenty). Wykorzystuje się w tym celu specjalistyczne, mechaniczne sprzęty ciężkie. Przeprowadza się na przykład kucie młotem hydraulicznym. Po wyburzeniach tego typu konieczna będzie wywózka gruzu i ziemi z terenu. Jedną z późniejszych możliwości jest późniejsze rozplanowanie terenu pod budowę domu. Po przeprowadzonym równaniu terenu można przystąpić do czynności, jaką jest wykop pod fundamenty domu, budynku gospodarczego, bloku, hali, garażu bądź innego obiektu. Wyburzenia są już raczej wykonywane wyłącznie mechanicznie, z wykorzystaniem ciężkiego, specjalistycznego sprzętu przeznaczonego właśnie w tym celu. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe wymagają użycia nowoczesnych młotów hydraulicznych zamontowanych do koparek, alternatywą mogą być nożyce przeznaczone do kruszenia betonu a także cięcia stali. Wyższe obiekty, jak budynki, mogą zostać wyburzone innymi metodami. Koparki gąsienicowe wykorzystane w celu wyburzania mogą mieć różny zasięg roboczy, masę oraz wyposażenie. Przeważnie wszystkie oprócz minikoparek mają do dyspozycji użycie łyżki, młota lub nożyc. Powyższe usługi zagwarantuje rzeszowski Budmar.

Kucie młotem

Oferujemy kucie betonu, kucie betonu zbrojonego, w tym kucie młotem udarowym, kucie młotem hydraulicznym oraz pneumatycznym. Każde z tych urządzeń jest przeznaczone do prac o nieco innym charakterze, jak i z różnym materiałem. Młot pneumatyczny zasilany jest sprężonym powietrzem, które porusza bijak ruchem posuwisto-zwrotnym, a ten z kolei uderza w końcówkę w kształcie dłuta. Przeznaczony jest do prac o lżejszym charakterze jak kruszenie asfaltu i kucie betonu. Młot hydrauliczny to rodzaj młota, w którym bijak napędzany jest energią ciśnienia oleju hydraulicznego. Jego przeznaczenie to wyburzanie budynków, usuwanie nawierzchni drogowych oraz pozyskiwanie kruszyw w kopalni. Młot udarowy, zwany także młotem kłującym jest najbardziej rozpowszechnionym i najpopularniejszym elektronarzędziem służącym do skuwania tynków, kafelków, prac rozbiórkowych, które idealnie nadaje się do kucia betonu. W przypadku większych prac rozbiórkowych jak rozbiórka budynków lub bardzo duża powierzchnia wymagająca skucia, konieczne może okazać się zastosowanie ciężkiego sprzętu – czyli koparek wyposażonych w specjalne młoty. To zdecydowanie zwiększa wydajność pracy w stosunku do kucia ręcznego przy użyciu małogabarytowych młotów.