Kruszywa

nasze usługi

Kliniec

Kliniec to nazwa wykorzystywana głównie w budownictwie, mająca dwojakie zastosowanie. W pierwszej kolejności klińcem nazywa się kruszywo budowlane, w drugiej zaś pojęcie to może być wykorzystywane do określenia ciosu, bądź czasem cegły kamiennej, wykorzystywanych do budowania fragmentów klina. Podstawowym jednak oznaczeniem tej nazwy jest przypisanie go do kruszywa budowlanego. Kruszywo budowlane dzielone jest przede wszystkim na kruszywo naturalne i sztuczne. Proces wydobycia kruszywa jest z kolei jednym z najpopularniejszych procesów, jeśli brać pod uwagę budownictwo.

Piasek

Piasek to luźna skała osadowa, złożona z różnych ziaren mineralnych. Jest ona najczęściej występującą skałą, która wraz z innymi składnikami tworzy glebę. Wielkość ziaren piasku waha się w przedziale 0,0625-2 milimetry. Piasek przyjmować może różne postacie pod wpływem działania różnych czynników zewnętrznych. W ten sposób pod wpływem oddziaływania wiatru i wody, piasek może tworzyć wydmy, fale piaszczyste, wały piaszczyste , czy też łachy; zaś pod wpływem określonych procesów piasek może przyjąć postać zwięzłą, tworząc piaskowce. Zastosowanie piasku jest różnorodne. Może być on bowiem wykorzystany m.in. do produkcji szkła, a przede wszystkim jest nieodzownym składnikiem wykorzystywanym w budownictwie, jako składnik betonu, tynków, bądź zapraw murarskich.

Żwir

Żwir to pospolicie występująca skała osadowa okruchowa o postaci luźnej, która składa się z różnych skał i minerałów, o średnicy większej niż 2 milimetry, a dochodzącej nawet do kilku centymetrów. W budownictwie zaś żwirem nazywa się kruszywo naturalne o średnicy powyżej 63 milimetry. Żwir występuje na terenie całej Polski. Może być on pochodzenia morskiego, rzecznego, jeziornego, bądź polodowcowego. Ze względu na miejsce pozyskania, możemy także wyróżnić żwir kopalny. Żwiry morskie i rzeczne powstają poprzez rozdrabnianie skał o dno zbiorników wodnych.

Ziemia

Ziemia stanowi bardzo ważny materiał wykorzystywany w budownictwie w inny sposób. Mianowicie właściwości ziemi dają możliwość wykorzystania tego surowca do wyrobu materiałów budowlanych. Współczesne technologie umożliwiają wykorzystanie w ten sposób każdego rodzaju ziemi, zarówno gliniastej, jak i piaszczystej. Ziemia składa się m.in. z piasku, żwiru, gliny, oraz iłu, dzięki czemu traktowana jest jako beton z ziemi. W związku z tym, iż w ziemi brakuje składnika wiążącego, niezbędnym elementem docelowego materiału budowlanego jest dodatek spoiwa naturalnego, bądź sztucznego (w tym głównie gliny). Tak więc właściwości naturalne ziemi, a także współczesna technologia umożliwiają wykorzystanie ziemi jako materiału budowlanego, wykorzystywanego do stworzenia trwałych i nowoczesnych budynków, odpowiadających wszystkich współczesnym wymaganiom technicznym.

Tłuczeń

Tłuczeń, czyli kruszywo łamane o wielkości ziaren, inaczej frakcji w przedziale 31,5-63 milimetry. Tłuczeń to kruszywo wydobywane z kopalni. Ma on zastosowanie przede wszystkim przy budowie dróg, bądź torowisk, a także do utrzymania ich nawierzchni. Przepisy prawne dokładnie określają odpowiednimi normami rodzaj i zastosowanie określonych rodzajów tłuczni, celem zapewnienia określonej wytrzymałości gwarantującej bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, bądź kolejowego.